खरेदी निविदा बघण्यासाठी येथे क्लिक करा NSPM Nashik

Nashik Shikshan Prasarak Mandal,Nashik

WELCOME TO OUR SITE

In various leading educational institutions from North Maharashtra the contribution of Nashik Shikshan Prasarak Mandal is remarkable and praiseworthy.

View details »

Nashik Shikshan Prasarak Mandal's Private ITI, Nashik

Read more >>

President's Message

...

मा. श्री. राजेंद्र शंकर कलाल
कार्याध्यक्ष

Secretary's Message

...

मा. श्री. अश्विनीकुमार भानुदास येवला
सेक्रेटरी

NEWS

खरेदी निghghgविदा

नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या पुढील शाळांसाठी सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाकरीता छपाई व साहित्य खरेदी यांचा पुरवठा करण्यासाठी सोमवार दि.२५/०४/२०२२ रोजी दु.१२.०० वाजेपर्यंत नमुन्यांसह निविदा मारगविण्यात येत आहे. तरी आपली निविदा सेक्रेटरी, नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळ, नाशिक, द्वारा जु. स. रुंगटा हायस्कूल, अशोक स्तंभ, नाशिक यांच्याकडे मुदतीत पाठवावी.

खरेदी निविदा बघण्यासाठी येथे क्लिक करा
Application Form Download
Application Form Download
Application Form Download

Gallery

Head Office : C/o. J.S. Roongta High school Ashok Stambh,Nashik :422 001.

Website : www.nspmandal.org

Email : info@nspmandal.org

Establishment of Institution : 1st May 1918

@2015 NSPM Nashik. All Right Reserved | Designed & Developed By : Xposure Infotech Pvt. Ltd